• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!

พนักงานแนะนำบัตร สาขาวีสแควร์ (นครสวรรค์) ด่วน!
บริษัท: บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดนครสวรรค์
เงินเดือน: 10000 - 20000 บาท
รายละเอียดงาน
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ****
>>> ลักษณะงาน 
1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทฯ แก่บุคคลทั่วไป 
2. เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัคร เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ที่ต้องการสมัคร รวมถึงติดตามเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน 
4. ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
>>> ช่วงเวลาการทำงาน / ค่าตอบแทน 
1. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน / หยุด 1 วัน (สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆได้)
2. รายได้
- ค่าแรง 320/วัน 
- ค่า Commission / Incentive และ Allowance (ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ) 
3. เงินเดือนออกทุกๆ สิ้นเดือน (มีสลิปเงินเดือน)
**** เอกสารประกอบการสมัคร ****
1. รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน(ถ้ามี) 
 
สวัสดิการ : 
สำหรับพนักงานประจำ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน - คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 
1. *** สามารถเริ่มงานได้ทันที ***
2. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา/คณะ)
4. มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร
5. มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน
6. มีใจรักงานขาย และงานบริการ
7. สามารถเดินทางออกนอกสถานที่กับทีมงานการตลาดได้ (จังหวัดใกล้เคียง) เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งหรือไม่มีการเดินทาง
8. สมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน : 
1. สมัครผ่านเว็ปไซต์ 
2. สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกสาขา(ใกล้บ้าน) สมัครได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 10.00-18.00 น. 
3. ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ (RS-HR) 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
Hub Harmony Phitsanulok 
เลขที่ 268/24-25 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง 
 
โทร 09-3313-0773