• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่านบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยาย ให้ความรู้ จาก พระปลัดพหัสชัย ปัญญาวชิโร พร้อมคณะ วัดพุชพลูใต้ ต.พระนอน จ.นครสวรรค์ พร้อมทำกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม