• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ไฟล์เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานฯ

ไฟล์เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 : https://drive.google.com/drive/folders/1uyzRYQnB_i8qowXvvYXOjbgCQl599zz4?usp=sharing