• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีรายชื่อในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนสงเคราะห์(มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีรายชื่อในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภททุนสงเคราะห์(มูลนิธิ SET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้มาสัมภาษณ์ทุนในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)