• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอน ของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาศึกษาย่านมัทรี ให้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

3. ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบแบบพิธีการ
Cr.กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์