• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๙๗ ปี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๙๗ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณซุ้มปรางค์องค์พระพุทธสัพพัญูฯ

หลังจากนั้น ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง การประกวด การแข่งขันเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)