• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่าย

ประมวลภาพ การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนในเครือข่าย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562