• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อมารับบัตรนักศึกษาในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3 (ศูนย์ย่านมัทรี)