• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเครือข่ายกตัญญูคลับ เพื่อจัดเป็นโครงการชมรมกตัญญูคลับ สร้างจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ทีมสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกตัญญูคลับ ร่วมกับมลฑลทหารบกที่31 เพื่อจัดเป็นโครงการชมรมกตัญญูคลับ สร้างจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน ณ ห้องประชุมสุนทรียสนทนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์