• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ชมรม NSRU กตัญญูคลับ ร่วมกับ มลฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ร่วมกันรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ ประชารัฐร่วมใจ เราทำความดี ด้วยใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ชมรม NSRU กตัญญูคลับ ร่วมกับ มลฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ร่วมกันรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ ประชารัฐร่วมใจ เราทำความดี ด้วยใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ณ ตลาดนัดค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์