• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีเปิด และ การแถลงข่าวการเปิดชมรม NSRU กตัญญูคลับ

วันพุธที่ 11 กันยายน 62 เวลา 13.30 พลเอก กิตติ ด้วงแจ่ม เสธ.มณฑลทหารบกที่31 ร่วมพิธีเปิด และร่วมแถลงข่าวการเปิดชมรม "NSRU กตัญญูคลับ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องอมรวดี ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ หลังจากนั้นเวลา 15.00 เดินทางไปร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาชิกชมรม NSRU กตัญญูคลับ จำนวน 100 คน ณ ลานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์