• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธี SET ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธี SET ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2