• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดการประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นพิธีการมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ และการมอบของที่ระลึกในแ่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งมอบดอกไม้เป็นแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์