• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและกระทง ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและกระทง ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 พฤษจิกายน 2562  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษจิกายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียดตาม Link ด้านล่างครับ
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.nsru.ac.th/office/index.php/view/j10d9sm6qmccxrx9zxx7