• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง ณ ลานหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง ณ ลานหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์