• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพ การสัมภาษณ์ทุน SET

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดสัมภาษณ์ทุนสงเคราะห์ มูลนิธิ sET เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน SET ณ คณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี