• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 ตณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ตัวแทนสาขาวิชา เพื่อจัดเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์