• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชนบ้านหนองแว่น ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ประมวลภาพโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่ บ้านหนองแว่น ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี