• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร 39 รูป

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 คณะครุศาสตจร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร 39 รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่