• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน บ้านห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ประมวลภาพโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยดำเนินการคืนข้อมูลแก่ชุมชน บ้านห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์