• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พศ.2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่มาร่วมในการทำบุญในครั้งนี้