• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
 

เอกสารตาม Link :  https://e-office.nsru.ac.th/v3/index.php/view/clagdlly41ili73woft0