• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวชี้แจงข้อมูลการแข่งขัน กำหนดการ แก่ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์