• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ น้ากล้วย เชิญยิ้ม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์