• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563