• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมตัวแทน สทศ NIETS เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในการชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่เป้นตัวแทนสำหรับการสอบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์