• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ รวมพลฅนเรียนครู ครั้งที่ ๒

ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “รวมพลฅนเรียนครู ครั้งที่ ๒” เพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างคณาจารย์กับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และการแสดงของกองเชียร์นักศึกษา ดังนั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
๒. การแต่งกายของนักศึกษาชายและหญิง สวมชุดกีฬาของสถาบัน
***เว้นสเเตนด์เชียร์ สามารถใส่เสื้อเอกได้ หรือพละของสถาบันก็ได้***
๓. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษามาเพื่อแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย- ราชภัฏนครสวรรค์