• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ครั้งที่ 6

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู ฯ ครั้งที่ 6

ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563