• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การก่อสร้าง/การตกแต่ง นครสวรรค์, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เพชรบูรณ์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  การก่อสร้าง/การตกแต่ง นครสวรรค์, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เชียงราย, เพชรบูรณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้าเขตภาคเหนือ ประจำที่นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดูแล จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์
ควบคุมดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของแต่ละสาขา
ควบคุมการลงรายการรับสินค้าเข้า (Stock) ตามใบส่งของที่ซื้อสินค้าไปและควบคุมการตัดยอด (Stock) สินค้าตามใบเสร็จรับเงินที่ขายได้ทุกวัน
ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าและสินค้าชำรุด
ดูแลสินค้าและตรวจสอบคลังสินค้า
ผลักดันยอดขายของทุกสาขาที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ ชาย
อายุ 25 - 40 ปี
สามารถขับรถยนต์ได้ 
มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
มีทักษะความเป็นผู้นำ
มีการประสานงานได้ดี

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิแผ่นปาร์ติเกิ้ล,แผ่น MDFและ แผ่นผิวประตูลูกฟัก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 มีความประสงค์ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 2/1 Wongsawang Road, Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800
โทรศัพท์ : 0-2913-2180-9 ต่อ 761
โทรสาร : 0-2587-0516
โฮมเพจ : http://www.vanachai.com