• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม นครสวรรค์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม นครสวรรค์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดการสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และ โรงพยาบาล
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
บริหารจัดการให้สินค้ามีพร้อมใช้งานและให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการใช้งานของลูกค้า รพ.ต่างๆ
ควบคุมดูแลการจัดเก็บ และติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังให้พร้อมใช้
ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความสะดวกและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และ ความปลอดภัย
สรุปรายงานประจำเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ


คุณสมบัติ
ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานทั่วไป
สามารถปฏิบัติงานประจำ โรงพยาบาลปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ และเดินทางต่างจังหวัดได้


ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-1378,0-2714-2173
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/