• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กีฬาภายในครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ รวมพลคนเรียนครู ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกีฬาภายในครุศาสตร์ ภายใต้ชื่อ รวมพลคนเรียนครู ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์