• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับว่าที่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับว่าที่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป