• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 1/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน