• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยาย ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกำหนดการช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครอง ส่วนช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และได้รับเกียติจารหน่วยงานภายในมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา สำหรับสิทธิ์การใช้งานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในส่วนของนักศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา และการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ และระกันคุณภาพภาษาอังกฤษ