• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพวันที่ 2 ของการจัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์