• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาคุณภาพฯ ยกระดับศักยภาพชุมชน บ้านหนองแว่น

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ยกระดับศักยภาพชุมชน บ้านหนองแว่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีคณะครุศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการส่งมอบ เป็ด ไก่ และ ปลา แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ตามกำหนดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแว่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น