• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สัมภาษณ์ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ทองแดง สุกเหลือง และคุณภิรณัฏฐ์ ดิษฐเจริญ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี