• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

1. นางสาวสุภวรรณ กล่อมไสยาศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2. นางสาวชาลิณี อินทรจักร  สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563 ดังกล่าว ติดต่อ คุณราเมศ ชาญณรงค์ ณ ห้องสำนักงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ในวันจัทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563  เพื่อประชุมและดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาต่อไป