• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)