• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวทุนการศึกษา.....รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (กำหนดการทุนการศึกษา) ได้ทางลิงค์นี้ https://drive.google.com/…/1C3Idm4dn9u8HFePk398xmAbZS…/view… และดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาได้ทางเพจงานแนะแนวและทุนการศึกษา NSRU และเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th และส่งใบสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา (ย่านมัทรี)