• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บัณฑิตที่ยืนยันเข้ารับและยังไม่ได้ชำระเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต ให้เข้าไปพิมพ์เอกสาร การชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2563

บัณฑิตที่ยืนยันเข้ารับและยังไม่ได้ชำระเงินค่ารายงานตัวบัณฑิต ให้เข้าไปพิมพ์เอกสาร การชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 2563
พิมพ์ได้ที่ http://sd.nsru.ac.th/congrat/register
เน้นย้ำ  : เฉพาะบัณฑิตคนที่เข้ารับและยังไม่ได้ชำระเงิน