• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะกรรมการพิจารณาทุน SET คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ให้นักศึกษาได้รับทุน SET

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาทุน SET คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ให้นักศึกษาได้รับทุน SET ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmJAJ4p-dSkKmwkh8CrS7nfbaJlpcI6ojZN8-C7E6cRxXjIasRnm-SVWYfa9GcOXYYR4AWQbv-9mN_/embed?start=true&loop=true&delayms=3000" frameborder="0" width="750" height="569" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>