• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตรื มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี