• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564