• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันเสาร์ที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์ นายก สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ เป็นวิทยากรผู้กำกับลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเขาแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์