• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนที่ได้รับจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนที่ได้รับจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ของภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 ได้แก่ นางสาวสุดารัน์ ภูผาบริบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8