• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รหัส 58 ให้เข้ามากรอกข้อมูลภาษาการมีงานทำ

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รหัส 58 ให้เข้ามากรอกข้อมูลภาษาการมีงานทำ ตามลิงค์ด้านล่างครับ

http://edu.nsru.ac.th/2018/gradsurvey