• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการลูกเสือ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์