• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบ 2-3

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2-3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมรับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์