• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมวลภาพถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 8

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ณ บริเวณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์